Utbildningar

Resurscoachen tillhandahåller träning/utbildningar inom områdena mental träning, NLP, Neuro-Semantics, ledarskap, personlig planering, kommunikation och hjärnträning ("Brain Management"). Utbildningarna kan ses som träningsläger för att verkligen lyfta din förmåga på olika området. Se utbildningarna som träningsdagar där du får möjlighet att samspela och träna med andra i syfte att bli ditt bästa jag oftare.

De certifieringsgrundande utbildningar jag tillhandahåller utifrån NLP och Neuro-Semantics genomförs ofta i samverkan med någon eller några av Sveriges skickligaste tränare på området. Internationell certifieringsorganisation, International Society of Neuro-Semantics, ISNS.

Efter att ha genomgått de två utbildningarna Coaching Essentials och Coaching Genius och erhållit certifikat, är du kvalificerad att genomgå det tredje och sista steget för att bli internationellt certifierad Meta-Coach.
För mer information gå till: www.meta-coaching.org

Certifiering som NLP Meta Pratitioner och NLP Meta Master Practitioner kvalificerar dig, i kombination med två personliga rekommendationer att genomgå certifieringsutbildningen NLP & Neuro-Semantics Trainer.
För mer information, gå till: www.neurosemantics.com