Individ-, team- och organisationsutveckling

Den nya föreskriften (AFS 2015:14) ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” pekar på vikten av att företagen jobbar systematiskt och konkret med hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande insatser på alla nivåer i arbetsmiljöarbetet. Detta innebär att vi som arbetar med att skapa framgångsrika och hälsofrämjande arbetsplatser, behöver vässa vår kunskap och våra verktyg för att kunna skapa faktiska resultat.

SMC-profilen är ett av de processverktyg som används inom företagshälsovård och andra konsultföretag, som jobbar med arbetsmiljöutveckling.

SMC-profilerna är dynamiska processverktyg, som använt på rätt sätt, är mycket kraftfulla. Profilerna stödjer förändringar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Profilerna är väl anpassade till att matcha de olika typer av förändringsbehov och utvecklingsområden som finns i dagens arbetsliv. 

Resurscoachen är certifierad i följande SMC-profiler: stressprofilen, ledarskapsprofilen, verksamhetsprofilen och arbetsmiljöprofilen. Med SMC-profilerna som grund underlättas planerande, genomförande och uppföljning av olika typer av förändringsarbete inom företag och organisationer.

Läs mer om SMC-profilerna på: www.winmar.se