Resurscoachen

Jag heter Niklas Daver och ser mig själv som en resurs för mina kunder men också någon som coachar och utvecklar mina klienters resurser. Sedan 2004 har jag arbetat som konsult och drivit eget företag med fokus på coaching och utbildning inom områdena personlig utveckling, hälsa, kommunikation och ledarskap.

Efter 15 år på Skatteverkets IT-avdelning och roller som systemutvecklare, metodledare, internkonsult och personalansvarig ledare och med en kompletterande beteendevetenskaplig utbildning har jag alltså arbetat med egen verksamhet.

Under åren som egenföretagare och i min verksamhet som coach, utbildare och föreläsare har jag framförallt fungerat som underkonsult. Jag har utfört uppdrag och tjänster inom statliga organisationer, näringslivet, öppna utbildningar och mot privatpersoner. Bland mina uppdrag som utbildare kan nämnas hundratals utbildningar i Brain Management (snabbläsning, anteckningsteknik och minnesträning), certifieringsutbildningar i NLP och Neuro-Semantics, stresshantering och utbildning av coacher och hälsocoacher. Som coach har jag haft större uppdrag inom bankväsendet, pedagogiska verksamheter och idrottsvärlden.

Under de senaste åren har jag också varit med att anordna och organisera internationella coachutbildningar och tillsammans med tre kollegor utformat ett träningskoncept för näringslivet, "Kompetensträning".

2010 gav Optimal förlag ut min bok, "Ditt bästa jag - oftare".

Jag har haft förmånen att fått fortbilda mig hos några av de allra mest framstående inom mitt verksamhetsområde, såsom; Lars-Eric Uneståhl, Anthony Robbins, Richard Bandler, L Michael Hall, Edward de Bono, Bob Proctor, Jim Rohn m.fl.

Jag är certifierad/licensierad som bl.a. mental tränare, NLP & Neuro Semantics Trainer, Meta-Coach, Group- and Team Meta Coach, metodledare, advanced personal trainer, Brain Management-konsult samt som användare av tankeverktyg utformade av dr Edward de Bono, mannen bakom lateralt tänkande.