Personligt mästerskap

- Få företaget att fungera och må bättre!

Resurscoachen fungerar som business partner till Personligt Mästerskap och tillhandahåller detta utvecklingsprogram för företag som vill utveckla arbetsglädje, bli effektivare och mer lönsamma.

Arbetsmiljöverkets nya riktlinker kring organisatorisk och social arbetsmiljö ställer större krav på arbetsgivaren att se över arbetsförhållanden, minska stress och därmed motverka sjukskrivningar.

Detta utvecklingsprogram har genomförts på en rad olika företag och visat sig leda till ökad arbetsglädje, större välmående, färre sjukskrivningar och en ökad lönsamhet på 20%.

Läs mer om personligt mästerskap här: www.personligtmasterskap.se

Här kan du läsa om ett företag som satsade på personligt mästerskap: www.personligtmasterskap.se/wp-content/uploads/2016/04/Artikel_ICA.pdf