Vad är Meta-Coaching?

Meta-Coaching tillhandahåller något extra till den traditionella coachingen.
Ordet "meta" syftar till något som är över eller bortom något annat. Meta- Coaching erbjuder en än starkare möjlighet till verklig förändring, ja, transformativ förändring. Denna typ av coaching är framförallt inriktad mot att coacha klientens mest avgörande och betydelsefulla driv- och påverkandekrafter, nämligen med större fokus på dennes övertygelser, värderingar, identitet och högsta intentioner, ja, de ofta omedvetna referensramar som präglar personens upplevelse och resultat. Meta-Coaching gör det möjligt för klienten att lyfta blicken, ta ett kliv tillbaka och utforma nya och mer ändamålsenliga tankemönster samt förkroppsliga detta i handling.

En Meta-Coach har dels en gedigen grund att stå på genom coachträning och certifieringar inom både NLP och Neuro-Semantics, men framförallt genom att ha fått sina färdigheter bedömda och värderade genom ett unikt benchmarking-system som gör det möjligt för Meta-Coachen att beteendespecifikt värdera och uppgradera sin kompetens. Det finns alltså ett mätinstrument som gör att Meta-Coachen faktiskt utvecklar sin coachförmåga successivt.

Meta-Coaching är metodiken som kan hjälpa dig som klient att realisera din fulla potential och faktiskt uppleva det som Abraham Maslow kallade för "självförverkligande".

Som Meta-Coach förutsätts man vara förtrogen med och kompetent inom områden som prestations- och motivationspsykologi, Maslows behovspyramid, NLP, Neuro- Semantics, kognitiv psykologi, logoterapi, systemteori och lingvistik. Inte för att vara expert utan för att bättre kunna skapa förutsättningar för klienten att göra rejäla kliv i sin egen utveckling.

Inom Meta-Coaching arbetar vi med en rad olika kraftfulla modeller för bättre, mer omvälvande och beständiga resultat, såsom NLP:s kommunikationsmodell, Meta-tillstånd (Meta States), förändringsmodellen (Axes of Change), benchmarking-modellen, systemmodellen Matrix samt mening- och prestationsmodellen.

Certifiering som Meta-Coach sker via MCF (Meta-Coach Foundation), bransch-, kvalitetssäkrings- och certifieringsorgan för Meta-Coacher. För närvarande finns det Meta-Coacher i 42 länder.

Meta-Coaching som metodik är framtaget av L Michael Hall och Michelle Duvall.

Viktiga principer kring coachens roll, coachprocessen och klientens roll

 • Coachen bör uppfatta och hålla sig till klientens agenda
 • Coachens ego bör läggas åt sidan
 • Coachens ställer frågor, ger ej svaren
 • Coachen bör ha en orubblig tro på klientens potential och möjligheter
 • Autenticitet är A och O för coachen
 • Coachingen ska helt och hållet handla om klienten
 • Klienten upprättar agendan eller det önskade resultatet för coachingen
 • Klienten är ansvarig för de resultat han eller hon uppnår
 • Klienten gör själva arbetet
 • Klienten har de resurser han eller hon behöver
 • Klientens framgång hänger på dennes coachbarhet
 • Coaching handlar om att facilitera förändring.
 • Nyfikenhet ligger till grund för den mest effektiva coachingen
 • Coachkonversationer bör rymma humor, glädje och skratt
 • Bra kan alltid bli bättre!