Certifieringsutbildningar

"Ditt bästa jag" (Coaching Essentials)

Grundutbildning inom NLP. Inriktning inlärning, kommunikationsstilar, välformulerade resultat och prestera bättre.

3 dagar
Inga förkunskaper.
Pris: 9.995:- inkl. moms för privatperson. 9.995:- exkl. moms för företag

"Ditt optimala prestationsjag" (Coaching Genius/Meta-States Practitioner)

Introduktion till Neuro-Semantics och modellen Meta-States.
Grundutbildning i Neuro-Semantics. Fokus på det personliga ledarskapet och mer specifikt handlar utbildningen om att du ska få utveckla ditt "geni-tillstånd"  kopplat till ett specifikt område där du vill särskilja dig, som exempel; skrivande, tala inför grupp, utbilda, coacha eller något annat.

3 dagar
Förkunskaper: Coaching Essentials/NLP Meta Practitioner
Pris: 11.995:- inkl. moms för privatperson, 11.995:- exkl. moms för företag

Träningsläger - "Bli ditt bästa jag!" (NLP Meta Practitioner)

Utbildningen syftar till att deltagaren ska tillägna sig och tillämpa NLP- modellens mest allmängiltiga grundantaganden, modeller och verktyg. Under denna utbildning kommer du bli effektivare i kommunikationen med andra, skapa resurstillstånd som hjälper dig att prestera bättre, utforska din och andras lärstilar, avläsa icke-verbal kommunikation, nå önskade resultat och utveckla välfungerande strategier.

12 dagar
Inga förkunskaper.
Pris: 29.995:- inkl. moms för privatperson, 29.995:- exkl. moms för företag

Träningsläger - "Nå världsklass!" (NLP Meta Master Practitioner)

Fördjupningsutbildning där du fördjupar din NLP-kompetens. Speciellt fokus på modellering, språkmönster, tidslinjer, metaprogram och presentationsteknik.

14 dagar
Förkunskaper: NLP Meta Practitioner, Coaching Genius
Pris: 34.995:- inkl. moms för privatperson, 34.995:- exkl. moms för företag