201602171455727229TcKxMdSv

Ditt
bästa jag - oftare!

VILL DU OFTARE VARA DITT BÄSTA JAG?

VILL DU NÅ ÖNSKVÄRDA RESULTAT?

VILL DU PRESTERA OCH SAMTIDIGT HA ROLIGT?

Ambitionen är att tillhandahålla tjänster och vara en resurs för att hjälpa dig, din arbetsgrupp eller ditt företag att oftare vara sitt bästa jag. Att vara "Ditt bästa jag - oftare" är titeln på min bok och det har blivit ledstjärnan för mitt arbete med människor. Visst, vi kan inte alltid vara på topp men med nya tankemönster, modeller, beteenden och verktyg kan vi oftare vara vårt bästa jag. När du och jag är vårt bästa jag har vi lättare att fatta bra beslut, göra rätt saker, hantera utmaningar, komma tillbaka efter motgångar och prestera på topp i privatlivet såväl som i arbetslivet!

Jag tillhandahåller Meta-Coaching för individ, grupp och team, arbetsmiljö- och verksamhetsprofiler, utvecklingsprogram för bättre social och organisatorisk arbetsmiljö, utbildningar i Brain Management (tankeverktyg, snabbläsning, minnes- och anteckningsteknik), personlig planering, certifieringsutbildningar inom NLP/Neuro-Semantics och föreläsningar kring personlig utveckling, Brain Management, kommunikation och ledarskap.

Kontakta mig

Aktuellt

Till nyhetsarkivet »